Papuga Czerwonoskrzydła (Krasnopiórka Czerwonoskrzydła)
7 kwietnia 2018
WSPÓLNIE POMAGAJMY!
23 kwietnia 2018

Papugarnia jest również otwarta w każdą niedzielę niehandlową!